Hedonly OÜ, registrikoodiga 14844701, Taludevahe tn 69, Harjumaa 13516 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes saadab päringu läbi kontaktivormi . Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed
on: tel +37255932765  ja e-kiri info@hedonly.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

1.1  Nimi, e-posti aadress ja telefoninumber;
1.2 Päringute andmed

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

2.1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks ja hinnapakkumiste tegemiseks.

2.2 Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

2.3 Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui
infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

3.1 Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga kokkulepitud pakkumise täitmise eesmärgil.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

4.2 Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe halduril ja klienditoel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et osutada klienditoe teenust.

4.3 Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Nõusoleku tagasivõtmine

5.1  Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek
tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@hedonly.ee

5.2 Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel Hedonly OÜ registrikoodiga 14844701, asukohaga Taludevahe tn 69, Harjumaa 13516 Tallinn,  telefonil +37255932765, info@hedonly.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).